Recepce

+ 420 312 285 083

Telefon

+ 420 774 226 266

Recepce

+ 420 312 285 083

Telefon

+ 420 774 226 266

Ortopedie

Ortopedie je naší specializací i koníčkem. Kvalitně odvedená práce v tomto oboru vyžaduje sledování moderních ortopedických trendů a využívání nejnovějších technik i materiálů.

Díky profesním zkušenostem, znalostem a neustálému se vzdělávání MVDr. Jana Čučky, nadstandardnímu vybavení a velkému množství ošetřených pacientů, jsme se od roku 2009 stali referenčním pracovištěm pro ortopedické pacienty.

Dnes je veškeré vybavení a zázemí kliniky srovnatené s vybavením zahraničních ortopedických klinik a tomu odpovídá i kvalita ošetření.

V případě, že ortopedický problém Vašeho mazlíčka není akutní, požádejte prosím na naší recepci o objednání do ortopedické ambulance!

Nabízíme

N

Prevenci – konzultaci vývoje a stavu pohybového aparátu nejen štěňat a sportujících psů

N
Diagnostiku – RTG studie, CT vyšetření, artroskopickou diagnostiku
N
Chirurgické výkony – řešení fraktur, luxací patel, přetržených předních křížových vazů, atd.

Prevence

Provádíme preventivní ortopedická vyšetření i kontrolu a konzultaci správného vývoje pohybového aparátu.

Velmi důležitou součástí preventivního ortopedického ošetření jsou i předrentgenologické studie zaměřené na kontrolu vývoje a růstu nejen kyčelních kloubů zejména u velkých a obřích plemen psů. Studie je standardně prováděna v rozmezí 4.-7. měsíce života pacienta (dle konkrétního problému) a umožňuje včasné odhalení a případné rychlé řešení vad. Díky tomuto vyšetření jsme schopni zásadně ovlivnit pacientovu šanci na kvalitní a bezbolestný pohyb v dospělosti.

Diagnostika

Zlatým standardem ve veterinární ortopedii je nejen kvalitní ortopedické vyšetření. Součástí komplexní diagnostiky by vždy měla být i zobrazovací studie. Aby taková studie byla precizní a hodnotitelná je třeba ji provádět v lehké sedaci. Nynější zobrazovací technologie nám umožňují odhalit problémy v řádech několika milimetrů. Takové nálezy byly do nedávna nedohledatelné, avšak mohly mít pro pacienta zásadní vliv na jeho pohybový aparát.
N
CT vyšetření kloubů a kostních patologií včetně 3D rekonstrukce, posouzení a následného návrhu řešení
N
Rentgenologické studie: předrentgeny, oficiální rentgeny i diagnostické studie vývojových i degenerativních onemocnění a traumat včetně posouzení
N
Artroskopická diagnostika a ošetření: miniinvazivní endoskopická metoda, jejíž cílem je diagnostika onemocnění a úrazů kloubů s možností následné terapie.

Chirurgické výkony

Kvalitně provedené ortopedické výkony vyžadují nejen zkušenosti a znalosti operatéra a jeho týmu, ale také zázemí aseptického operačního sálu s možností využití nejmodernějších zobrazovacích technik za použití nejnovějších materiálů. V současné době je na naší klinice provedeno přes 150 ortopedických operací ročně. Mezi nejčastěji prováděné patří:

Operace poranění předních křížových vazů za použití technik TPLO, CWO

Chirurgické řešení tohoto problému prošlo několika desítkami let vývoje a techniky i materiál se neustále vyvíjejí a zdokonalují. S přihlédnutím k nejmodernějším poznatkům a technologiím využíváme na našem pracovišti několik technik, vždy s ohledem na co nejlepší výsledek pro konkrétního pacienta. TPLO je jedna z nejlepších způsobů stabilizace kolenního kloubu využívaná po celém světě. Metoda je založená na principu úpravy úhlu tibiálního plata a následnou fixací titanovou ploténkou a šrouby. Tato metoda je technicky velmi náročná a vyžaduje zkušeného operatéra. Lze ji využít pro malá až obří plemena psů. CWO je další z forem korektivních osteotomií, kterou měníme úhel tibiálního plata a neutralizujeme tak síly křížového vazu. K této metodě přistupujeme u malých plemen psů

Luxace pately

Řešíme vrozené i získané, všech stupňů. Problém luxace pately může zahrnovat více problémů dohromady, mezi možnosti řešení patří sulcoplastika – prohloubení kladky stehenní kosti, sulcoplastika s transpozicí tuberositas tibiae, korektivní osteotomie stehenní/holenní kosti, totální výměna kladky stehenní kosti, případně kombinace uvedených možností.

Fraktury a jiná ortopedická traumata

Provádíme řešení lehkých i komplikovaných fraktur končetin, pánve i páteře, artrodézy, čelistní i lebeční chirurgii i ostatní ortopedická traumata, jak za pomoci kostních dlah a šroubů (vnitřní osteosyntéza), tak i v případě komplikovaných fraktur pomocí zevních skeletárních fixátorů.

Artroskopická diagnostika a ošetření

Díky dnes již zcela běžnému artroskopickému vyšetření jsme schopni s minimálním zásahem do kloubu zhodnotit stav všech nitrokloubních struktur, jako jsou chrupavky, vazy, šlachy a kloubního pouzdra. Následně odhalit a ošetřit i ty nejmenší změny, které však mohou mít fatální dopad na pohyb a bolestivost pacienta. Mezi nejčastější artroskopická ošetření patří ošetření osteochondrózy (OCD) ramenního kloubu a hlezenního kloubu, ošetření dysplastických změn loketního kloubu (DLK), ošetření zánětu šlach bicepsu a další.

Vývojová onemocnění

Nabízíme řešení růstových deformit dlouhých kostí, dysplazie loketních (DLK) a kyčelních kloubů (DKK), řešení osteochondrózy (OCD) a ostatních dědičných vad jako např. luxace patel apod. Veškeré ortopedické výkony na našem pracovišti probíhají rutinně, pod vedením zkušeného operatéra za asistence školeného personálu na přísně aseptickém sále v inhalační anestezii s monitoringem životních funkcí a kontrolovaným probouzením.